Dưới đây là các mẫu PDF cho các cấu hình thẻ phổ biến nhất của chúng tôi, có thể được mở trong Illustrator và Photoshop để tùy biến. Các catalog của chúng tôi đã được cắt giảm và giấy tay có sẵn để tải xuống ở cuối trang này.

MẪU THẺ


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: CR80
  Kích thước: 3.375 “x 2.125” (85.725mm x 53.975mm)
  Tải về: PSD | PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: CR80
  Kích thước: 3.375 “x 2.125” (85.725mm x 53.975mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1378
  Kích thước: 3,5 “x 2” (88,9mm x 50,8mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PD009
  Kích thước: 3.3662 “x 2.127” (88.5mm x 54mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1013
  Kích thước : 2.615 “x 3.865” (66mm x 98mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Còn được gọi là Roll-a-Vue.
  Tiêu bản trang: PS1021
  Kích thước: 2.569 “x 3.994” (65.3mm x 101.5mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1046
  Kích thước: 3 “x 4” (76,2mm x 101,6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1459
  Kích thước: 3.3858 “x 5.1181” (86mm x 130mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1231
  Kích thước: 2.5591 “x 1.5748” (65mm x 40mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PC1232
  Kích thước: 2.625 “x 1.25” (66.675mm x 31.75mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1012
  Kích thước: 
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1001
  Kích thước: 2.125 “x 3.375” (54mm x 85.5mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1002
  Kích thước: 2.125 “x 4.488” (54mm x 114mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1340
  Kích thước: 2.126 “x 5.2559” (54mm x 133.5mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1018
  Kích thước: 2.125 “x 5.375” (54mm x 136.5mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PC1464
  Kích thước: 3.3661 “x 4.2511” (85.5mm x 108mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PS1006
  Kích thước: 3.375 “x 4.25” (85.5mm x 108mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID mẫu: PC1297
  Kích thước: 3.375 “x 4.875” (85.725mm x 123.825mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID mẫu: PC1125
  Kích thước: 3.375 “x 7.125” (85.5mm x 180.5mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID của mẫu: PC1380
  Kích thước: 3.3661 “x 2.9921” (85.5mm x 76mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PS1007
  Kích thước: 3.375 “x 4.25” (85.5mm x 108mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1151
  Kích thước: 3.375 “x 3.1875” (85.5mm x 81mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PS1008
  Kích thước: 3.375 “x 4.25” (85.5mm x 108mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1182
  Kích thước: 3.75 “x 8” (95.25mm x 203.2mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PS1042
  Kích thước: 4 “x 10” (101.6mm x 254mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID mẫu: PC1465
  Kích thước: 3.5 “x 8.5” (88.9mm x 215.9mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID của mẫu: PC1485
  Kích thước: 3.937 “x 9.8425” (100mm x 250mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1604
  Kích thước: 3.5 “x 9” (88.9mm x 228.6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PC1608
  Kích thước: 3.375 “x 9” (85.725mm x 228.6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1610
  Kích thước: 3 “x 4.75” (76.2mm x 120.65mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1630
  Kích thước: 3.4976 “x 9” (88.9mm x 228.6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1631
  Kích thước: 2.9921 “x 7.2835” (76mm x 185mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1652
  Kích thước: 8.5 “x 3.5” (215.9mm x 88.9mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID mẫu: PC1661
  Kích thước: 3.5 “x 8.5” (88.9mm x 215.9mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1678
  Kích thước: 3.751 “x 8” (95.25mm x 203.2mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1681
  Kích thước: 3 “x 10” (76,2mm x 254mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PC1693
  Kích thước: 3.25 “x 6” (82.55mm x 152.4mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: PD008
  Kích thước: 3.2283 “x 6.8504” (82mm x 174mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD010
  Kích thước: 4.311 “x 4.4882” (109.5mm x 114mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD017
  Kích thước: 3.495 “x 2.373” (88.779mm x 60.286mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD016
  Kích thước: 5.3858 “x 4.8386” (136.8mm x 122.9mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: F01
  Kích thước: 5.5 “x 8.25” (139.7mm x 209.6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: F02
  Kích thước: 2.75 “x 8.25” (69.9mm x 209.6mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: HA1
  Kích thước: 4.25 “x 4.5” (108mm x 114mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: HA2
  Kích thước: 4 “x 6” (102mm x 152mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID mẫu: HA3
  Kích thước: 4.25 “x 6.875” (108mm x 175mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: HA5
  Kích thước: 4.4882 “x 7.0079” (114mm x 178mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  ID khuôn mẫu: HA6
  Kích thước: 3.937 “x 4.7244” (100mm x 120mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD012
  Kích thước: 4.0157 “x 5.2362” (102mm x 133mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD014
  Kích thước: 4.75 “x 6.5” (120.65mm x 165.1mm)
  Tải xuống: PDF

 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Tiêu bản trang: PD019
  Kích thước: 3.7402 “x 4.4488” (95mm x 113mm)
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng


 • game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

  {关键字}

  Danh sách đầy đủ tất cả thẻ Die cuts của chúng tôi.
  Tải xuống: PDF

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

You can post first response comment.

game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.
game bài online có lừa đảo không-game bài online đổi thưởng